Zolang uw medewerkers bij u aan het werk zijn, bent u verplicht ze tegen arbeidsongevallen te verzekeren. Ook wanneer ze pendelen tussen hun verblijfplaats en hun werkplaats.

Wat dekt uw arbeidsongevallenverzekering?

Een arbeidsongevallenpolis is wettelijk verplicht. Elke polis komt tussen op deze vijf punten:

  • ziekenhuiskosten en medicijnen worden terugbetaald conform de barema’s van het RIZIV;
  • vervoerskosten naar ziekenhuizen en artsen worden terugbetaald;
  • een dagvergoeding van 90% van het gemiddelde dagloon, vanaf de eerste dag tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
  • uw medewerker ontvangt een rente zodra zijn arbeidsongeschiktheid blijvend wordt;
  • bij een overlijden wordt het lichaam kosteloos gerepatrieerd en wordt er een tussenkomst voorzien in de begrafeniskosten. De nabestaanden krijgen een uitkering.

Vermijd discussies met uw verzekeraar

Steeds minder ongevallen op de werkvloer en de arbeidsweg worden erkend als arbeidsongeval. In 1985 werd 2,2% van de ongevallen geweigerd, tegenover 11,8% in 2012. Wij staan u bij in discussiedossiers of bij complexe ongevallen. Met de meeste verzekeraars hebben wij Service Level Agreements (SLA) afgesloten om een optimaal schadebeheer voor uw werknemers te bekomen.

Excedent-Wet

De vergoeding voorzien in de arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot het wettelijk plafond. Meer en meer ondernemingen verkiezen dan ook hun personeel te verzekeren voor de loonmassa die dit plafond overstijgt.

Privéleven

Soms is het verschil tussen werk en privé niet duidelijk. Wat als uw werknemer tijdens een zakenreis uitglijdt aan het zwembad van zijn hotel? Om discussies te vermijden en/of uw personeel een extralegaal voordeel te schenken, kunt u ook de ongevallen van uw werknemers tijdens hun privéleven verzekeren. Samen met de arbeidsongevallenverzekering biedt u zo een 24/7 bescherming aan.

Verzekering niet-werknemers

U kunt zich niet veroorloven dat een stagiair die zijn been breekt niet verzekerd is. Denk eraan stagiairs, vrijwilligers, jobstudenten of zelfstandige consultants die voor uw bedrijf werken gepast te verzekeren.