Zorgeloos op pensioen met IPT & VAPZ

De overheid wil met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om de levensstandaard na pensionering vast te houden.

Zorgeloos op pensioen met IPT & VAPZ

Sinds  maart 2020 bedraagt het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen 1.291,69 EUR. De gelijkschakeling zorgde voor tevredenheid bij zelfstandigen maar zal nog steeds onderworpen worden aan bepaalde voorwaarden.

In combinatie met de fiscaal interessante aanvullende pensioenplannen zoals VAPZ en IPT hebben ondernemers nu uitzicht op een degelijk pensioen om hun huidige levensstandaard te behouden.

Wat is een VAPZ?

VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een private pensioenopbouw die fiscaal zeer interessant is voor zelfstandigen.

Met VAPZ kan u tot 8,17% van een begrensd beroepsinkomen inbrengen in de personenbelasting, en dit met een premie tot 3.291,30 euro (2020).

U kan ook een sociale VAPZ afsluiten, hiermee kan u tot 9,40% van het begrensd beroepsinkomen inbrengen met een premie tot 3.786,81 euro (2020).

Wat VAPZ zo interessant maakt, is dat de betaalde premies aftrekbaar zijn als sociale bijdragen. U kan de premies dus altijd inbrengen, ook als u kiest voor het stelsel van de forfaitaire beroepskosten.

De premie vermindert het belastbare beroepsinkomen waardoor u een belastingbesparing geniet aan het marginale tarief. De vermindering van het beroepsinkomen heeft ook tot gevolg dat u minder sociale bijdragen betaalt.

Bovendien wordt een VAPZ zeer gunstig belast op einddatum, waardoor het fiscaal rendement nóg interessanter wordt.

Wat is een IPT?

IPT of individuele pensioentoezegging is een fiscaalvriendelijke vorm van pensioenopbouw via uw vennootschap. Als zaakvoerder of bestuurder bent u de rechtstreekse begunstigde van uw op maat gemaakte verzekering. U bepaalt dus zelf de hoogte van het kapitaal binnen de fiscale 80%-regel.

IPT is ook ideaal om een extra pensioen op te bouwen in plaats van een loonsverhoging of dividend uit te keren.

Voor het bedrijf is het een aftrekbare beroepskost en voor uzelf levert het op einddatum een pensioen aan een gunstige belasting.

Uw aanvullend pensioen als vastgoedfinanciering

Uw aanvullend pensioen als vastgoedfinanciering

Met zowel VAPZ als IPT kan u een voorschot van het kapitaal opnemen voor het verwerven, maar ook bouwen, renoveren of verbeteren van een onroerend goed:
• de aankoop van een huis
• het aanleggen van de tuin
• het installeren van een nieuwe keuken
• plaatsen van zonnepanelen
• …

Het hoeft niet om een eerste of enige woning te gaan. Het vastgoed mag zelfs gelegen zijn in de gehele europese economische ruimte (E.E.R.).

Uw vastgoedproject financieren met een voorschot op uw extralegaal pensioen is een voordelig alternatief voor een hypothecair krediet: geen schattings- of dossierkosten, geen notaris- of hypotheekkosten, een soepele terugbetaling, …

U kunt tot 60 à 70% van de reeds opgebouwde reserves van uw IPT opnemen. Voor VAPZ kan dit tot meer dan 90% gaan. Maar vergeet niet dat het uw latere pensioen is dat u investeert.

Meer informatie nodig?

In de brochure VAPZ en de brochure IPT vindt u alle informatie nog eens gedetailleerd terug met extra toelichting over de belastingspercentages, de 80%-regel en de fiscale voordelen.

Jesse Mertens

Wij zijn er voor u.