Hoe kan een landbouw- of productiebedrijf zich financieel beschermen tegen de impact van het veranderende klimaat?

Alle markten evolueren aan de hand van veranderende noden en nieuwe tendensen. Dat geldt ook voor de verzekeringssector. In de vierde aflevering van onze podcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Veerle Geudens, expert in landbouw en klimaat, over klimaatrisico’s. Ze gaat dieper in op hoe landbouw- en productiebedrijven zich via een oogstverzekering kunnen beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

VRB Spinner

Anticipeer op de impact van klimaatveranderingen

Als het gaat om landbouwproductie, is er één belangrijke factor die volledig buiten onze controle ligt: het weer. De impact van overvloedige sneeuw, vrieskou, ijs, hagel, regen of droogte kan nefast zijn voor de landbouwoogst en de kwaliteit ervan. De voorbije jaren werden deze weerfenomenen overal ter wereld almaar extremer. Dit zorgde ervoor dat oogsten ook in ons land niet meer hetzelfde resultaat opleveren als vroeger. Hoe gaat jouw bedrijf hier proactief mee om? Weet dat onder meer een oogstverzekering soelaas kan bieden.

Afbouw Vlaams Rampenfonds = introductie verzekeringsoplossing

De oogstverzekering is destijds ontwikkeld om land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen bij tegenvallende oogsten als gevolg van het klimaat. Een goede zaak, gezien de dekking via het Vlaams Rampenfonds verder afbouwt en op termijn vermoedelijk volledig verdwijnt. Om het belang van een financieel vangnet te benadrukken, voorziet de overheid voor deze doelgroep momenteel zelfs een financiële tussenkomst*. Gaat het om een oogstverzekering die erkend én gesubsidieerd wordt door de overheid? Dan spreken we van een brede weersverzekering.

Voor wie is zo’n oogstverzekering interessant?

Elke schakel in de productieketen heeft baat bij een oogstverzekering: niet alleen land- en tuinbouwers, maar ook productiebedrijven zoals brouwerijen of aardappelproducenten en zelfs transportbedrijven. Elk van hen wordt op een andere manier geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat en de impact daarvan op de bedrijfsactiviteit.

Op welke vergoeding heb je recht?

Bij aanvang bepaalt jouw bedrijf welk volume aan grondstoffen elk jaar wordt verwacht. Is dit lager dan verwacht omwille van het klimaat? Dan komt de verzekering tussen.

  • Is de oogst vroeg in het seizoen verloren maar kan je nog herplanten met dezelfde of een andere teelt? Dan ontvang je een herplantingsvergoeding.
  • Is de oogst volledig verwoest en is herplanten geen optie? Dan zal het verschil tussen de verwachtte opbrengst en het resultaat via de verzekering worden vergoed.

Internationale klimatologische risico’s verzekeren

Is je productiebedrijf ook internationaal actief? Verwerk je bijvoorbeeld cacaobonen uit Zuid-Amerika of rijst uit Azië, dan kan je de instroom van die grondstoffen mee verzekeren. We houden daarbij ook rekening met lokale weerfenomenen die in ons land niet of minder voorkomen zoals tornado’s.

Oogstverzekering is data driven

Als digitale pionier heeft Vanbreda Risk & Benefits een unieke, innovatieve brede weersverzekering ontwikkeld die 24/7 oogsten en velden monitort via een digitaal platform. De uitbetaling van schade gebeurt op basis van een hele reeks data, waaronder historische data en satellietbeelden. Er hoeft dus niet langer een expert ter plaatse te komen om de schade vast te stellen.

Meer info?

Bij Vanbreda Risk & Benefits spelen we proactief in op gekende en nieuwe risico’s waarmee ondernemers te maken hebben, zo ook voor landbouw- en productiebedrijven. Heb je interesse in advies op maat van jouw onderneming? Onze experts in landbouw en klimaat staan je graag bij.