Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?

Overtollige financiële middelen in de vennootschap

Overtollige gelden staan soms jaren op een bedrijfsrekening geparkeerd en brengen amper iets op. In tijden van verhoogde inflatie, zoals nu, daalt zelfs de waarde van je kapitaal. Ook een deel van het geld dat je aanhoudt in het kader van het regime voor een liquidatiereserve wacht soms jaren doelloos op rendement. We merken dat een ondernemer vandaag weinig bekend is met oplossingen om die beschikbare gelden binnen de vennootschap te laten renderen. We lichten hieronder twee alternatieven toe, tak 26 en tak 6, die interessant zijn voor een ondernemer om zijn liquiditeit te verhogen.

Tak 26

Tak 26 is een interessante investering voor vennootschappen. Het is een veilige belegging met kapitaalsgarantie en een gegarandeerde minimale jaarlijkse intrestvoet dat voor een beperkte of open duur afgesloten kan worden. Het is een verzekeringscontract maar omdat er geen verzekerde aan verbonden is zoals bij tak 21 of tak 23 is er geen rechtspersoonlijkheidstaks van 4,4% verschuldigd. Er wordt enkel roerende voorheffing betaald op het gerealiseerde rendement maar deze is aftrekbaar van de te betalen vennootschapsbelasting.

Belangrijke kenmerken:

 • Verzekeringscontract naar Belgisch recht
 • Je betaalt geen premietaks van 4,4%
 • Lage instapkosten
 • Je geniet maximale zekerheid, kapitaal is gegarandeerd en er is gedurende 8 jaar een jaarlijks gewaarborgd rendement van 1,75%, eventueel aangevuld met een jaarlijkse winstdeelname
 • Geen uitstapkosten na 3 jaar

Tak 6

Tak 6 is een Luxemburgs kapitalisatiecontract waarmee ondernemingen in beleggingsfondsen kunnen beleggen. Hier is weliswaar geen gewaarborgd rendement en het beleggingsrisico wordt gedragen door de ondernemer zelf. Net zoals bij tak 26 is er enkel roerende voorheffing verschuldigd op de gerealiseerde meerwaarde. De grote troef hier is de fiscale vereenvoudiging. Zo is de onderneming niet verplicht jaarlijks de gekapitaliseerde inkomsten van het contract aan te geven als deze niet worden geïnd. Dit zorgt ervoor dat de ondernemer niet telkens een fiscale administratiemolen moet doorstaan.

Belangrijke kenmerken:

 • Verzekeringscontract naar Luxemburgs recht
 • Je betaalt geen premietaks van 4,4%
 • Je betaalt geen beurstaks
 • Effectentaks is niet van toepassing
 • Bescherming door de Luxemburgse veiligheidsdriehoek
 • Lage instapkosten
 • Toegang tot een zeer ruime keuze aan beleggingsfondsen van onafhankelijke beheerders alsook tot een ruime waaier aan trackers
 • Geen uitstapkosten, onmiddellijke beschikbaarheid van de gelden

Combinatie van tak 6 en tak 26

Als onderneming is het zeker de moeite om de mogelijkheden te bekijken om beide takken te combineren in één oplossing. Zo is er de mogelijkheid om een combinatie te maken tussen een Tak 26 contract bij een Belgische verzekeraar en een Tak 6 contract bij een Luxemburgse verzekeraar, waarbij het Tak 26 contract de kern van de belegging uitmaakt dat focust op zekerheid en garantie en het Tak 6 contract fungeert als hefboom om een potentieel hoger rendement te bekomen.

Rekening houdend met de onzekerheid die momenteel rond DBI-fondsen hangt, is deze oplossing vanuit verschillende aspecten zeer interessant.

Meer informatie?

Wens je graag meer informatie of wil je graag gebruik maken van deze investeringsmogelijkheden? Contacteer ons via: