Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler

De Transparantiewet is een belangrijke wet die tot voornaamste doel heeft om identieke informatieverplichtingen op te leggen aan verzekeraars en pensioenfondsen. De communicatie aan een aangeslotene over zijn aanvullend pensioen wordt hervormd en dit zowel bij de aansluiting, tijdens de duur van de aansluiting, de uittreding en de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Dit maakt dat tal van nieuwigheden van toepassing worden voor zowel werkgevers als verzekeraars en pensioenfondsen.

Gefaseerde inwerkingtreding

De bepalingen in de Transparantiewet zullen gefaseerd in werking treden van 2023 tot en met 2026.  Het is nog wachten op de uitwerking van verdere voorschriften via koninklijk besluit, een voorstel van pensioenoverzicht via de tussenkomst van Sigedis en eventueel een voorstel van gestandaardiseerd aansluitingsdocument via de FSMA. Bovendien moeten de pensioeninstellingen alsook Sigedis de nodige tijd krijgen om de nieuwe regels te implementeren.

Meer weten?

We hebben de meest relevante info over deze wetgeving gebundeld in de nota: Transparantie in de tweede pensioenpijler. Download het document via bovenstaande knop of contacteer onze experts voor advies op maat van jouw onderneming.