Individueel pensioensparen in 2018: kiezen voor 960 EUR of 1.230 EUR?

Sinds 2018 is de regeling voor individueel pensioensparen uitgebreid. Voortaan kan men kiezen om een bedrag van 1.230 EUR per jaar te storten als individueel pensioensparen met toekenning van een belastingvermindering van 25%. Ter vergelijking: in de bestaande regeling (die tevens behouden blijft) kan maximaal een jaarpremie van 960 EUR worden gestort die recht geeft op een belastingvermindering van 30%.

Individueel pensioensparen in 2018

Welk systeem is het voordeligst?

Wanneer men zijn premie wenst te beperken tot 960 EUR per jaar, dan wordt er best gekozen voor het bestaande systeem waarbij de belastingvermindering van 30% op de jaarlijks gestorte premie wordt toegepast.

Wanneer men een hogere premie dan 960 EUR wenst te betalen, dan kan er tot een bedrag van 1.230 EUR worden gestort met toepassing van een belastingvermindering van 25%.

Vanuit fiscaal oogpunt is het echter niet interessant om een bedrag te betalen dat lager is dan 1.152 EUR. Een klein cijfervoorbeeld (zie tabel) geeft aan dat uw fiscaal voordeel in het nieuwe systeem pas vanaf een bijdrage van 1.152 EUR minstens gelijk is aan dat van het pensioensparen ten belope van 960 EUR.

Bijgevolg is het aan te raden om minstens een storting van 1.152 EUR per jaar te doen indien men kiest voor het nieuwe systeem vermits dan pas het fiscaal voordeel evenwaardig is aan het bestaande systeem. Het moet echter gezegd dat het bijkomend fiscaal voordeel boven de 1.152 EUR wel erg beperkt is ten opzichte van de aanzienlijke premieverhoging.

Het kan het overwegen waard zijn om zich te beperken tot een contract van individueel pensioensparen ten belope van 960 EUR en bijkomend een verzekering langetermijnsparen af te sluiten die recht geeft op een belastingvermindering van 30%.