De Brede Weersverzekering, toekomstperspectief na het Rampenfonds

Landbouwers kunnen vanaf 1 januari 2020 na een natuurramp geen beroep meer doen op het Rampenfonds. Ze moeten voortaan zelf een weersverzekering afsluiten. Tijdens de eerste jaren zullen ze wel nog gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid.
Elk jaar opnieuw is het inkomen van de landbouwer onzeker. De omvang van de oogst is immers sterk afhankelijk van het weer en door de klimaatverandering belooft dat er niet op te verbeteren. Bij periodes van lange droogte, hevige regenval, uitzonderlijke hagelschade of wat dan ook ving het Rampenfonds dat op. De overheid heeft een regeling uitgewerkt waarbij de private verzekeringsmarkt dat risico zal overnemen vanaf 2020.

De Brede Weersverzekering, toekomstperspectief na het Rampenfonds

Premie tot maximaal 65% terugbetaald

Voor de afbouw van het Rampenfonds heeft de overheid een overgangsperiode van vijf jaar voorzien. De vergoedingen onder dit fonds worden stelselmatig afgebouwd, zodat gelijktijdig de ontwikkeling van een private verzekeringsmarkt mogelijk wordt. Het vermijdt dat omwille van een te snelle overgang landbouwers onverzekerd zouden achterblijven. De sector is immers nog onvoldoende vertrouwd met een private weersverzekering.

Als aanmoediging om een private weersverzekering af te sluiten, krijgen landbouwers tijdens de eerste jaren de premie tot maximaal 65% terugbetaald.

Sneller uitbetaald na schadegeval

Ondanks de extra kost van deze bijkomende verzekering zijn er ook voordelen voor de landbouwer. Het Rampenfonds dekte als noodfonds slechts een beperkt deel van de opgelopen schade. Door de administratieve rompslomp moesten de getroffenen vaak twee tot drie jaar wachten op een eventuele vergoeding. Een private verzekering zal op dit vlak een aanzienlijke vooruitgang betekenen.

Nieuw: indexverzekeringen op basis van statistieken

De Vlaamse landbouw- en verzekeringssector focust vaak op de klassieke ‘hagelpolissen’ of ‘brede weersverzekeringen’. Ook de nieuwe subsidieregeling richt zich op deze interpretatie van klassieke zaakschadeverzekeringen. Bij mogelijke schade wordt een expert het veld ingestuurd om de effectieve schade te begroten.

Vanbreda heeft een alternatief beschikbaar onder de vorm van een parametrische verzekering. Hierbij wordt een mogelijke productietekort eenvoudigweg vastgesteld door middel van vooraf overeengekomen statistieken en dit vaak ongeacht de onderliggende schadeoorzaak.

Door recente technologische evolutie zijn deze producten sterk in opmars. Ze bieden vaak meer voordelen in vergelijking met de klassieke zaakschadeverzekering: ruimere waarborgen, een versnelde schaderegeling (en minder discussie), transparantie, wereldwijde dekking en zo meer.

Voor de leden van erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector subsidieert de Europese Unie de premies bovendien tot 50%.

Datagedreven verzekeringsoplossingen

Vanbreda staat in contact met verschillende verzekeraars die de Vlaamse landbouwsector gerichte oplossingen kunnen bieden onder het product van een datagedreven verzekeringsoplossing. Door het aanbod te vergroten creëren wij een positieve impact op de gevraagde premies.

Als makelaar kunnen wij de sector dan ook een aanzienlijke toegevoegde waarde bieden. Door gerichte analyse gaan wij op zoek naar het juiste verzekeringsproduct bij de juiste verzekeraar aan de laagst mogelijke prijs.

Kristof Andries

Wij zijn er voor u.

Ontvangt u graag advies op maat van uw bedrijf? Bent u geïnteresseerd in een offerte? Voor meer info contacteer ons op het telefoonnummer 03 314 10 40 of via e-mail: info@vanbreda-geerts.be.